İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

İleri Teknoloji Servo Kontrollü Beton Presi ve Eğilme Presi Sistemi

Ürün Kodu 

UTC-5730

Dört Kolonlu Gövde 3000 kN

UTC-5700

C Tipi Eğilme Gövdesi 300 kN

UTC-4850

Gelişmiş Servo Kontrollu, Oransal Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 2 gövde için 220-240V, 50 Hz, 1faz

UTC-4860

Gelişmiş Servo Kontrollu, Oransal Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 4 gövde için 220-240V, 50 Hz, 1faz

UTC-4870

Gelişmiş Servo Kontrollu, Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 2 gövde için 220-240V, 50 Hz, 1faz

UTC-4880

Gelişmiş Servo Kontrollu, Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 4 gövde için 220-240V, 50 Hz, 1faz

Standartlar

TS  EN 12390-4 ,TS EN 12390-5, EN 1926, EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6, EN 14580 ASTM D2664, D2938, D3148, D5407, ASTM C78, C293, C496, C1018, UNI 10834 ve ; BS 1881, EN 196-1 ve ASTM C109  

Test Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır;
Full  otomatik  cloosed  loop  Servo valf  sistemli hidrolik güç ünitesi.

UTC-5730 Dört Kolonlu Gövde 3000 kN
UTC-5700 C Tipi Eğilme Gövdesi 300 kN
UTC-4870 Gelişmiş Servo Kontrollu, Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 2 gövde için 220-240V, 50 Hz, 1faz

UTEST İleri Teknoloji Deney Sistemleri, bilgisayarlı veri toplama ve değerlendirme ünitesi ve yazılımı, yukarıda belirtilen standartlarda yapılacak deneyler için gerekli aksesuarları ile beraber verilmektedir.Cihazın her bir gövdesi ayrı ayrı üniteler halindedir ve tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir. Yazılım ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda internet üzerinden uzaktan bağlantı ile cihaz kontrol edilebilmektedir.


UTEST İleri Teknoloji Deney Sistemleri,  yapı malzemeleri ne ait bazı mekanik özelliklerin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan P.I.D. kapalı devre geri bildirimli denetim(closed loop control) gerektiren ileri düzey deney uygulamaları için geliştirilmiş,  araştırma merkezleri ve üniversite laboratuvarları tarafından kullanılabilecek ideal sistemlerdir. Müşteri ihtiyacına uygun modüler parçaların bir araya getirilmesi ile oluşan UTEST İleri Teknoloji Deney Sistemleri, kullanıcılarına yapılacak deneye uygun sistem ayarlarının kolay ve hızlı bir şekilde yapılması olanağı sağlar.

Güç Ünitesi Ana Özellikleri

Hidrolik güç ünitesi, her biri Servo valfli hidrolik güç kontrol kutusuna sahip ve kapalı çevrim kontrollü (closed loop control) ile çalışmaktadır.

Cihaz en az 2 gövde kontrol edebilecek özelliktedir. Kontrol Ünitesi ile hem yük kontrollü veya hem de tepe yüküne kadar deplasman kontrollü deneyler yapılabilmektedir.

Kontrol Ünitesinin yükleme hız kapasitesi 0,01 kN/s ile 50 kN/s aralığında yükleme yapma ve seçilen hız değerinden  ± % 5 sapma sınırları içerisinde kalarak numune kırılıncaya kadar yükleme yapabilme özelliğine sahiptir. Deney sonrasında gerçekleşen hız değeri ile sapma limit değerleri grafik ve sayısal olarak gösterilmektedir.

Kontrol Ünitesinin ortalama yükleme hız kapasitesi belirtilen aralık için 10 dakika ve 30 saniyelik sürelerde ölçülerek kontrol edilebilmektedir. Cihazda yükleme hızı sapması set edilen hız değerinin maksimum % 5'i kadardır.

Kontrol Ünitesinde “Basınç Dayanımı” deneyinde belirlenen (0,6 ± 0,2) MPa/s sabit yükleme hızı seçilebilmekte, kırılma yükünün yaklaşık % 30'unu aşmamak üzere uygulanan başlangıç yükünün ardından yük, darbe etkisi oluşturulmadan seçilen hız ± % 5 sapma sınırları içerisinde kalmak üzere numune kırılıncaya kadar uygulanabilmektedir.

P.I.D kontrol ve veri toplama frekansı 1000 Hz'dır. Otomatik Güç Ünitesi,  yük gövdelerine yükleme ve boşaltma (basma ve çekme) veya düşük salınımlı yorulma testleri için ihtiyaç duyulan gücün sağlanması için tasarlanmıştır. Veri okuma ve kontrol sistemine ilişkin tüm işlemler, 240x320 LCD dokunmatik ekranlı ön panel ile yapılabilmektedir.

Dijital gösterge ekranda gerilme değerini göstermekte, Numune tipi seçilebilmekte, numune boyutları girilebilmektedir.

Kalibrasyon kontrolü için cihaz dijital gösterge vasıtasıyla kendi başına maksimum kapasitenin %5 ine gidip belli bir süre bekleyip, %10una gitmekte; bu şekilde %10 luk artışlarla maksimum kapasiteye gidip histerisis için geri aynı şekilde dönüş yapmaktadır.

Kontrol Ünitesi ile iki farklı gövde kontrol edebilmektedir.

Dijital ünite Türkçe menüye sahiptir ve bilgisayar olmadanda deney yapabilmektedir. Dijital ünite içerisine numune tipi ve boyutları girilebilmektedir ve gerilme değeri bu sayede görüntülenebilmektedir.

Kontrol Ünitesi, dijital gösterge kapalı olduğunda bilgisayar ile kontrol edilip, test yapılabilmektedir.

Gövdeye yağ gönderilmesi ve gönderilen yağın kontrolü Otomatik Güç Ünitesi tarafından sağlanmaktadır. Gövde, dokunmatik ekranlı LCD dijital kontrol panelinden veya bilgisayar yazılımından deney tipi seçilmek sureti ile kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.

Yer değiştirme transdüser tipi TTL 'dır.

Gelişmiş düzeyde donanım gerektiren deney uygulamalarında veri toplama ve raporlama amacı ile güç ünitesi ethernet portu aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmektedir. Transdusera ait tüm kalibrasyon verileri ve en son deneye ait tüm deney parametreleri otomatik olarak kontrol ünitesinde kaydedilebilmektedir.

Kontrol Ünitesinde basınç emniyet valfi ve soğutma ünitesi bulunmaktadır.

Cihazda istenildiğinde deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak bekletilebilmektedir.

Dijital veri okuma üniteleri için deney yazılımı bulunmaktadır.  Beton presleri ve eğilme test makinalarının kontrolü ve kullanılan dijital okuma ünitelerinden veri toplanması ve veri raporlanması yapılabilmektedir. Bu yazılım, deney sürecinde veri toplanmasını ve elde edilen verilere göre basınç, eğilme ve yarmada çekme testlerinin yönetilmesini sağlayabilmektedir.

Veri yönetimi için, tüm kaydedilmiş verilerin kolay bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Deney sonuçları çıktısı, tanımlanmış tüm deney bilgilerini kapsamaktadır. Test parametreleri ayarlanabilmekte, firma adı, laboratuvar adı, deney tipi, numune tipi, deney tarihi, vb. yapılan deneye ait gerekli bilgiler kaydedilebilmekte ve rapor ve grafik yazılı çıktıları alınabilmektedir.

Yazılım kullanılarak yük ve deplasman kontrollü deneyler yapılabilmektedir. Deney sırasında yükleme hızı değiştirilip görüntülenen grafik tipi seçilebilmektedir.

Hidrolik güç sistemi pompa debisi minimum 2lt/dk. maksimum basınç ise 300 Bar'dır.

Veri Toplama & Bilgisayar Yazılımı

Gelişmiş güç ünitesi, UTEST tarafından ücretsiz olarak verilen yazılım kullanılarak, bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Yazılım; basınç, eğilme, yarmada çekme, çekme,  v.b. deney uygulamalarında, deney başlangıcından sonuna kadar, UTC-4850, UTC-4860, UTC-4870 ve UTC-4880güç üniteleri için veri toplanmasını ve belirlenen deney parametrelerine uygun olarak deneyin yapılmasını sağlar.

Yazılım, cihazın, yük, deplasman veya gerinme/strain kontrollü olarak çalışmasını sağlayacak niteliktedir. Deney hızı ve deney kontrol tipi ( yük, deplasman veya gerinim/strain kontrol) anlık olarak değiştirilebilir. Kullanıcı tarafından hedef yük veya deplasman değerleri ve yükleme hızı veya deplasman hızı seçildiğinde,  makine seçilen hedef yük veya deplasman değerlerine kadar çalışır ve bir sonraki komuta kadar bekler. Elastikiyet modülü, poisson oranı ve enerjiye (UTC-4870 ve UTC-4880 için) ait mühendislik fonksiyonları otomatik olarak hesaplanır. Yazılım; grafik eksenlerini ayarlar, farklı tipte grafikleri destekler ve lineer, tanjant ve sekant modülleri olarak da adlandırılan 3 farklı elastikiyet modülünü hesaplar. Ayrıca Poisson oranını da hesaplar. Yük hücresi veya basınç ölçüm sensörü kalibrasyonu için, geri beslemeli denetim (closed loop control) kazanç/gain değerleri ayarlayabilir. Kolay bir şekilde kalibrasyon kontrolü için, kapasitesinin  %2, %5 ve % 10 na karşı gelen yük değerlerinde,  makine sabit yükte tutulabilir. Deney sırasında, ekran üzerindeki butonlar kullanılarak, deney hızı (Yük veya deplasman kontrollü) değiştirilebilir.

Veri tabanı yönetiminin gelişmiş fonksiyonları, tüm kaydedilmiş verilere kolayca ulaşılmasını sağlar. Deney sonuç raporları, tüm tanımlayıcı bilgileri içerir. Numuneye, uygulanan deneye, müşteriye, deney yapana, onaylayana, v.b. bilgiler kaydedilebilir ve bu yolla bu deneyde elde edilen sonuçlara ait grafiklerin deney raporunda yer alması sağlanabilir. Deney parametreleri, müşteri bilgileri, deney ve numune tipi, deney yapan, onaylayan, deney sonuçları v.b. ihtiyaç duyulan tüm bilgiler kaydedilebilir ve bu bilgilerin ve deneyde elde edilen sonuçlara ait grafiklerin raporda yer alması ve rapor çıktısı alınması sağlanabilir. Verilerin ileri düzeyde işlenebilmesi için, tüm sonuçlar mikrosoft exel formatına aktarılabilir. Özet rapor yazılım tarafından hazırlanır.

UTEST yazılım ve uygun bir gövde/ler veya güç ünitesi ile gerçekleştirilebilecek deneylerden bazıları aşağıdadır.

Standard No.

Deney adı

TS EN 12390-3

Beton küp veya silindir numuneleri basınç dayanımı

TS EN 12390-5

Beton kiriş numuneleri eğilme dayanımı

TS EN 1340

Beton bordür eğilme dayanımı

TS EN 12390-6

Beton silindir veya küp numuneleri yarmada çekme dayanımı

TS EN 1338

Beton parke taşı yarmada çekme dayanımı

TS EN 772-1

Kagir Birim(Tuğla, Beton, Hafif Beton, Gazbeton, Doğal ve Yapay Taş, Kireç-Kumtası) basınç dayanımı

TS EN 13748-1

Seramik Karo-iç mekan kırılma dayanımı ve yükü

TS EN 13748-2

Seramik Karo-dış mekan kırılma dayanımı ve yükü

TS EN 538 ve TS EN 491

Kil veya betondan mamul çatı kiremitleri

TS EN 196-1

Çimento harcı basınç dayanımı

TS EN 196-1

Çimento harcı eğilme dayanımı

TS EN 12504-1 ve

TS EN 12390-3

Beton karot numunesi basınç dayanımı

Standard No.

Deney Adı

TS EN 14651

Metal lifli beton - Deney metodu - Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini (Orantı Sınırı (Loc), Artık)

TS EN 14488-3

Püskürtme Beton - Deneyler - Bölüm 3: Lif Takviyeli Kiriş Numunelerde Eğilme Dayanımları (ilk çatlak, nihai ve artık eğilme dayanımları)

BS 1881:121

Basınç Altında Elastikiyet Statik Modülü Tayini

ASTM C469

Basınç Altında Elastikiyet Modülü  and Poisson Oranı Tayini

ASTM C 1609

Lif Takviyeli Beton -  Eğilme Performansı (Kiriş numunesi üzerinde 2 nokta - ASTM third point-  yükleme ile

ISO 1920-9        

 

Beton Deneyleri – Bölüm 9: Basınç Altında Beton Silindirlerde Sünme-Creep  Tayini

ISO 1920-10        

 

Beton Deneyleri – Bölüm 10: Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü Tayini

TS EN 12390-13

Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 13:  Basınç Altında Sekant  Elastisite Modülünün Tayini

TS EN ISO 6892-1

Metalik Malzemeler için Çekme Deneyi

  • Yabancı dil desteği ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü
  • Bir deney dosyasında 24 numuneye kadar deney sonucu saklayabilme
  • Deney grafik görüntülerinin, gerçek zamanlı olarak ekranda yenilenmesi
  • Sık kullanılan metinleri hafızada saklama, geri çağırma
  • Farklı bir deney dosyasından, deney bilgilerini alabilme
  • Yazılım kullanarak, deney cihazı parametrelerini değiştirebilme olanağı
  • Rapor ve grafik çıktılarını MS Excel çalışma sayfası olarak oluşturma
  • Rapor ve grafik taslaklarını hazırlanmasında sınırsız esneklik

UTC-5730 Dört Kolonlu 3000 kN Pres Gövdesi  

Gövde kapasitesi 3000 kN (300 Ton)'dur. Gövde 4 kolonlu Tip'tir.

Gövde ile 150x150mm, 200x200mm küp, 100x200mm,  150-320 mm (çap x yükseklik) silindir numuneler test edilebilmektedir.

Piston hareket limitleyicisi, demonte edilebilir ön ve arka kapılar bulunmakta ve yan kısımlarda sabit koruyucu paneller bulunmaktadır. Üst basma plakası oynar başlık sistemli olup basma plakalarının yüzey sertliği en az 55 HRC'dır.

Alt ve Üst basınç plakalarının çapı minimum 295 mm'dir. Alt basınç plakası üzerinde 100 ve 150 mm boyutlu numuneler için merkezleme aparatı bulunmaktadır. Piston hareket mesafesi en az 50 mm'dir. Basınç plakaları arası mesafe en az 340 mm'dir.

Gövde ile birlikte Beton Silindir Kompressometresi verilmektedir.

Kompressometre, 100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12" ) silindirler içindir. Kompressometre ASTM C469 standardına uygundur. 150-300 mm numuneler için kullanılabilmektedir. Cihaza 2 Dikey, 1 Yatay yer değiştirme sensörü  bağlanabilmektedir. Kompressometre ile birlikte 2 adet 10 mm, 1 adet 25mm lineer potansiyometrik yer değiştirme sensörü verilmektedir. Sensörler hidrolik üniteye bağlanılabilmekte ve anlık olarak değerler okunabilmektedir. Beton silindir kompressometresi ile deney yapıldığında linear, sekant ve tanjant elastisite modülünü ve poisson oranını hesaplayabilmektedir.

UTC-5700 300 kN Kapasiteli Eğilme Deney Gövdesi C Tipi

Eğilme  test presi TS EN 12390-5, EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6, ASTM C78, C293, C496, C1018, UNI 10834 ve; BS 1881; standardına  uygundur. Cihazın kapasitesi 300 kN (30 Ton)'dur. Cihazda yük ölçümleri için %0,1 hassasiyetinde yük hücresi kullanılmaktadır. Cihazda yük ölçüm doğruluğu 3 kN ile 300 kN ( 300kg  ile 30 ton) arasında sınıf 1 'dir. Cihazın basınç gövdesi numunenin ön taraftan yüklenmesine olanak sağlayan C tipi olacaktır Cihazın basınç gövdesinde dikey test mesafesi deney aparatları takılı değilken en az 400 mm, yatay test mesafesi 600 mm 'dir. Cihazın basınç gövdesine bordur, kiriş ve beton bloklar için eğilme aparatları,  basınç deneyleri basınç plakaları monte edilebilir olacaktır. Basınç emniyet valfi ve piston hareket limitleyicisi  bulunmaktadır.  Piston hareket mesafesi en az  100 mm'dir.

Cihazla birlikte verilen aparatlar;
UTC-5501 Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Kirişler için,
100x100x400-500 mm ve 150x150x600-750 mm beton kiriş numunelerinde TS EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293, BS 1881:1183-4 standartlarına uygun 3 ve 4 nokta eğilme dayanımı deneyi yapmaya uygun aparat verilmektedir.

3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatının 38 mm çap ve 160 mm uzunlukta 2 adet üst ve 2 adet alt mesnetleri bulunmaktadır.

3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatında alt mesnetler arası mesafe 100 mm ile 800 mm arasında ayarlanabilir durumdadır. Üst mesnetler arası 100 mm veya 150 mm ye monte edilebilir ve 3 nokta eğilme deneyi için üst mesnetlerden birisi çıkarılıp diğeri mesnet merkeze monte edilebilmektedir.

UTC-5502 Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Bordürler için,
Beton bordürlerde TS EN 1340 standardına uygun olarak eğilme dayanımı deneyi yapılmaya uygun bordür eğilme test aparat verilmektedir. Bordür eğilme test aparatının 38 mm çap ve 600 mm uzunlukta 2 adet alt mesneti ve 40 mm çapında oynar başlıklı üst basma pistonu bulunmaktadır. Alt mesnetler arası mesafe 100 mm ile 800 mm arasında ayarlanabilmektedir.

UTC-5506 Yardımcı Deney Çerçevesi, Beton Kirişlerde Sehim Ölçümü için,
Beton Kirişlerde Sehim Ölçümü için Yardımcı Deney Çerçevesi verilmektedir. Çerçeve, 2 adet 10 mm Lineer Potansiyometrik deplasman Sensörüne sahiptir. 100x100x400/500 mm ve 150x150x500/600 mm beton kiriş numunelerinde eğilme testi sırasında oluşan sehim miktarı ölçümünde kullanılabilmektedir.

UTC-0360 Küp Yarma Deney Aparatı,
EN 12390-6 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.150x150 mm boyutundaki beton küp numuneleri test etmeye uygun olmalıdır. Sıkıştırma şeridi ; genişliği (10±1) mm, kalınlığı (4±1) mm ve uzunluğu deney numunesine temas boyundan daha fazla olan ahşaptan oluşmalıdır. Aparatla birlikte EN 12390-4 standardına uygun 4x10x345 mm boyutlarında (50 lik pakette) sıkıştırma şeridi verilmelidir Paslanmaya karşı galvaniz korumalı çelikten imal edilmiş olmalıdır.