İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

Veri Toplama ve Bilgisayar Yazılımı

Veri Toplama & Bilgisayar Yazılımı

Uc Eksenli CU-CD deneyleri, yük hücresinden,  deplasman sensöründen, üç eksenli deney hücresi basınç ölçüm sensörlerinden ( 3 edet) ve hacim değişim ünitesinden gelen verilerin, veri toplama ünitesi kullanılarak toplanmasını ve yazılıma aktarılmasını gerektiren komplike bir deneydir.  

CU-CD üç eksenli deney yazılımı, Utest UTG-0320  Statik Unilogger ve BC 100 TFT Otomatik Kontrol ve Veri Toplama Unitesi ile uyumludur. Her iki veri toplama ünitesi de bilgisayara RS232 portu ile bağlanabilir.

Tüm kanallara ait kazanç/gain değerleri,  manuel olarak düzenlenebilir ve okuma doğruluğu/accuracy artırılabilir.

Üç eksenli deney yazılımı, modüler yapısı sayesinde yeni bir deneye başlandığında, kullanıcıyı adım adım yönlendirmektedir.  Yazılım öncelikle numune çapı, boyu, ağırlığı gibi bilgileri ister. Bu aşamada kullanıcı CU veya CD deney tipini seçer,  basınç artış adımlarını, ters basınç farkını ve konsolidasyonda kullanılacak efektif stres değerlerini girer.

Başlangıç aşaması tamamlandıktan sonra, kullanıcı hücre basıncı doyurma artış adımına geçer. Kullanıcının deney parametreleri girişinde belirlediği doyurma basınç değeri  de dikkate alınarak hücre basıncı artırılır. Bu aşamada yazılım boşluk suyu basıncını takip eder, B değerini hesaplar ve zamana bağlı grafiğini çizer. B değeri numunenin doyduğunu gösterdiği zaman bu aşama sonlandırılmalıdır. Genellikle, B değeri doyum için kabul edilen 0.95 değerine ulaşmaz ve bir ters basınç adımı gerekli olur. Doyurma ters basıncı, test parametreleri arasındaki ters basınç farkı dikkate alınarak hesaplanır ve kullanıcıya bildirilir. Yazılım bu adımda hacim değişimi ve boşluk suyu basıncı grafiklerini çizer.

Doyurma aşaması azami 10 döngü olarak yapılır. Her adımın ilgili verileri inceleme ve raporlama için kendi dosyasına yazılır. Doyurma aşaması tamamlandıktan sonra konsolidasyon aşamasına geçilir. Bu aşamada yazılım, efektif stres değerini oluşturulması için, ayarlanması gereken çevre ve ters basınç değerlerini verir. Konsolidasyon aşamasında hacim değişimi, boşluk suyu basıncı ve boşluk suyu basıncı yitim yüzdesi grafik olarak çizilir. Bu aşama tamamlandıktan sonra CU veya CD olarak kesme aşamasına geçilir. Yazılım konsolidasyon aşamasındaki sonuçlardan yola çıkarak kesme için bir kesme hızı tavsiye eder. Düsey deplasman ve yük sensörleri kesme aşaması başlamadan sıfırlanmalıdır.

Kesme aşamasında deviatör stresi, boşluk suyu basıncı, efektif majör deviatör oranı ve gerinme oranı grafikleri çizilir. 4 farklı deney sonucu aynı dosya içinde yer alabilir. Tüm deney sonuçları kullanılarak Mohr daireleri çizilir. Veriler numune kesme sonucu tipine göre değerlendirilir. Seçenekler arasında sabit boşluk suyu basıncı, sabit hacim değişimi, efektif majör deviatör oranı bulunmaktadır. Son ölçümlerin yapılmasıyla veri seti tamamlanır.

Ham veriler Microsoft Excel’a aktarılabilir. Excel kullanmadan da çıktı alınabilecek raporlarda her aşamanın özet bilgileriyle ilgili grafikler bulunur.