İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

Eğilme Deney Aksesuarları

Ürün Kodu

UTC-5501

Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Kirişler için

UTC-5502

Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Bordürler için

UTC-5504

Eğilme Deneyi Aparat Seti, Mesnet Uzunluğu

620 mm

UTC-5506

Yardımcı Deney Çerçevesi,

Beton Kirişlerde Sehim Ölçümü için, Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörlü

UTC-5507

Yardımcı Deney Çerçevesi,

Beton Kirişlerde Sehim Ölçümü için,

Yüksek Hassasiyetli Deplasman Sensörlü

UTC-5510

Ara Mesafe Parçası (Ø165mmx20 mm),

Eğilme Gövdeleri (UTC-5600 ve UTC-5700) için

UTCM-1116

Küresel Yataklı, Üst Yükleme Plakası Ø:165 mm ve

Alt Yükleme Plakası, Ø:165 mm.

Standartlar 

TS EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496, C1018, UNI 10834

UTC-5501 Eğilme Deneyi Aparat Seti Beton Kirişler için

UTC-5501 Eğilme Deneyi Aparat Seti, 100x100x400-500 mm ve 150x150x600-750 mm boyutlu beton kiriş numunelerinde TS EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293, BS 1881:1183-4 standardlarına uygun olarak  orta nokta veya iki–nokta (ASTM üçüncü-nokta) yüklemeli eğilme dayanımı deneyi yapılmasında kullanılır.

Tüm UTEST eğilme deney gövdeleri ile uyumludur. 38 mm çap ve 160 mm uzunlukta 2 adet üst ve 2 adet alt mesnet içerir.  Üst mesnetler arası açıklık 100 mm veya 150 mm ye ayarlanabilir. Orta-nokta yüklemeli eğilme deneyi için üst mesnetlerden birisi çıkarılır,  diğer mesnet ise merkeze monte edilir.

Boyutlar

200x200x200 mm

Ağırlık  (Yaklaşık)

16 kg

UTC-5502 Eğilme Deneyi Aparat Seti Beton Bordürler için

UTC-5502  Deneyi Aparat Seti, beton bordürlerde TS EN 1340 standardına uygun olarak  eğilme dayanımı deneyi yapılmasında kullanılır. 38 mm çaplı ve 610 mm uzunlukta 2 adet alt mesnet ve 40 mm çaplı oynar başlıklı üst basma pistonu içerir. Tüm UTEST eğilme deney gövdeleri ile uyumludur.  Alt mesnetler arası açıklık, 100mm ile 800mm arasında ayarlanabilir.

Boyutlar

620x250x100 mm

Ağırlık  (Yaklaşık)

17 kg

UTC-5504 Eğilme Deneyi Aparat Setleri

Doğal taş bordürlerin, beton terrazo karoların, zemin döşemesi için beton kaplama plâkların, doğal taş kaplamaların eğilme dayanımı deneylerinde kullanılan eğilme deneyi aparat setleri, 38 mm çaplı bir adet üst ve iki adet alt mesnetten oluşur. Alt mesnetler arası açıklık,100mm ile 800mm arasında ayarlanabilir. TS EN 1339, 1343 standartlarına uygundur.

Düşük dayanımlı deney numuneleri için, 10 kN yük hücresi, hücre bağlantı flanş ve adaptorü ayrıca sipariş edilmelidir.

Boyutlar

620x260x150 mm

Ağırlık  (Yaklaşık)

25 kg

UTC-5506 ve UTC-5507 Yardımcı Deney Çerçeveleri, Beton Kirişlerde Sehim Ölçümü için

Yardımcı Deney Çerçevesi, 100x100x400/500mm ve 150x150x500/600 mm boyutlu beton kiriş numunelerinde,  eğilme deneyi sırasında oluşan deformasyon (sehim) miktarının ASTM C 1108 standardına göre ölçülmesinde kullanılır.

UTC-5506 ve UTC-5507 Yardımcı Deney Çerçeveleri tüm UTEST eğilme gövdeleri ile birlikte kullanılabilir.

Deplasman kontrollü deneyler için, UTC-5507 Yüksek Hassasiyetli Deplasman Sensörlü Eğilme Deneyi Aparat Seti, UTC-4850 veya UTC-4860 Servo Kontrollü Oransal Valfli Otomatik Güç Üniteleri veya UTC-4870 veya UTC-4880 Servo Kontrollu ve Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.

Yük kontrollü deneyler için, UTC-5506 veya UTC-5507 Eğilme Deneyi Aparat Seti,  herhangi bir UTEST servo kontrollü veya otomatik hidrolik güç ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.

UTC-5506 ve UTC-5507nin farkı, UTC-5506 nın 2 adet lineer potansiyometrik deplasman  sensörlü (10mm x0,001mm UTGM-0060),  UTC-5507 nin ise  2 adet yüksek hassasiyetli deplasman sensörlü ((10mm  x0,001mm UTGM-0072) olmasıdır.

Beton Kirişler için Eğilme Deneyi Aparat Seti (UTC-5501), ayrıca sipariş edilmelidir.

Boyutlar

500x250x100 mm

Ağırlık  (Yaklaşık)

4 kg

Eğilme Deney Gövdelerinde Basınç Dayanımı ve Beton Parke Taşı Yarmada Çekme Deneyi

Eğilme deney gövdelerinde, basınç dayanımı deneyi (gövde yük kapasitesi ile sınırlı) ve beton parke taşı yarmada çekme dayanımı deneyi için kullanılır.

Deney seti,  UTCM-1116  Küresel Yataklı Üst Yükleme Plakası  Ø:165 mm ve Alt Yükleme Plakası  Ø:165 mm (ASTM C 39) ile UTC-5510 Ara Mesafe Parçası’ ndan (Ø165mmx20 mm) oluşur.

Beton parke taşı yarmada çekme dayanımı deneyi  (TS EN 1338) için, UTC-0355 Parke Yarmada Çekme Deney Aparatı ayrıca sipariş edilmelidir.

Basınç dayanım deneyi için, deney numunesi yüksekliğine bağlı olarak ara mesafe parçaları (15 mm: UTC-4630, 30 mm: UTC-4631, 50 mm: UTC-4633, 90 mm: UTC-4634) de ayrıca sipariş edilmelidir.

 

Boyutlar

Ağırlık (yaklaşık)

UTCM-1116   

170x170x145 mm

9 kg

UTC-5510

210x210x30mm

2 kg

UTC-0355

240x160x320 mm

17,5 kg

UTC-4630

165x285x20 mm

2,5 kg

UTC-4631

165x285x35 mm

5 kg

UTC-4633

165x285x55 mm

8 kg

UTC-4634

165x285x95 mm

14 kg

UTEST, müşteri özel taleplerine uygun, eğilme deney presleri de üretmektedir.

Özel olarak üretilmiş, eğilme deney pres ve gövdelerine ait birkaç örnek aşağıdadır.