İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

Yazılım

Ürün Kodu

UTC-4940  UTEST Deney Tazılımı - Otomatik Basınç/Eğilme Dayanım Deney Presleri için

Veri Toplama & Bilgisayar Yazılımı

Otomatik Basınç Dayanım Deney Presleri ile birlikte bedelsiz olarak verilen UTEST deney yazılımı,  deneylerin, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmesi,  bilgisayar üzerinden kumanda edilmesi (start, stop commands), veri toplanması,  veri raporlanması v.b.  amaçlar için geliştirilmiştir. Bu yazılım, deney sürecinde veri toplanmasını ve elde edilen verilere göre basınç  veya eğilme veya yarmada çekme deneylerinin gerçekleştırılmesini sağlar.  Veri yönetimi için geliştirilmiş fonksiyonlar sayesinde, tüm kaydedilmiş verilerin kolay bir şekilde yönlendirilmesi sağlanır. Deney sonuçları çıktısı, tanımlanmış tüm deney bilgilerini kapsar. Deney parametreleri ayarlanabilir, firma adı, laboratuvar adı, deney tipi, numune tipi, boyutu, deney tarihi, vb. deney bilgileri kaydedilebilir,  yazılı rapor ve grafik çıktıları alınabilir.

UTEST yazılım ve uygun bir cihaz ile gerçekleştirilebilecek deneylerden bazıları aşağıdadır.

Standard No.

Deney adı

TS EN 12390-3

Beton küp veya silindir numuneleri basınç dayanımı

TS EN 12390-5

Beton kiriş numuneleri eğilme dayanımı

TS EN 1340

Beton bordür eğilme dayanımı

TS EN 12390-6

Beton silindir veya küp numuneleri yarmada çekme dayanımı

TS 2824 EN 1338

Beton parke taşı yarmada çekme dayanımı

TS EN 772-1

Kagir Birim(Tuğla, Beton, Hafif Beton, Gazbeton, Doğal ve Yapay Taş, Kireç-Kumtası) basınç dayanımı

TS EN 13748-1

Seramik Karo-iç mekan kırılma dayanımı ve yükü

TS EN 13748-2

Seramik Karo-dış mekan kırılma dayanımı ve yükü

TS EN 538 ve EN 491

Kil veya betondan mamul çatı kiremitleri

TS EN 196-1

Çimento harcı basınç dayanımı

TS EN 196-1

Çimento harcı eğilme dayanımı

TS EN 12504-1 ve

TS EN 12390-3

Beton karot numunesi basınç dayanımı

Yabancı Dil Desteği ve Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü

Deney bilgilerinin içeriği ve ek bilgiler tamamen kullanıcı tarafından düzenlenebilir. Yazılımda farklı dil tercihi mevcuttur.

Bir Deney Dosyasında 24 Numuneye Kadar Deney Sonucu Saklayabilme

Aynı deney dosyası içinde, 24 farklı numunenin deney sonuçları, grafikleri ve numune bilgileri saklanabilir. Eski deney dosyaları kolayca tekrar geri çağırılabilir ve düzenlenebilir.

Deney Grafik Görüntülerinin, Gerçek Zamanlı Olarak Ekranda Yenilenmesi

(Gelişmiş Deney Grafik Arayüzü)

Deney grafikleri, deney sırasında gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Yüksek çözünürlükte oluşturulan deney grafik görüntüleri, her bir 100 milisaniyede bir yenilenir.  24 farklı numuneye ait deney grafiği ya da sadece istenenler herhangi ibir numuneye ait deney grafiği farklı renklerde görüntülenebilir. Fare ile sürükleyerek görüntü yakınlaştırma ve kaydırma işlemleri yapılabilir. Grafik tepe değerleri eğri üzerinde işaretlenebilir. Eğrinin herhangi bir noktasındaki yük değeri yüksek çözünürlükte okunabilir.

Sık Kullanılan Metinleri Hafızada Saklama, Geri Çağırma Olanağı

Deneyi yapan, kontrol eden, deney tarihi, numune boyutu gibi sıkça kullanılan bilgilerin her defasında elle yazılması külfetini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir özelliktir. Bilgi kutularına sağ tıklayarak açılan menüden sık kullanılan metinler seçilebilir.

Farklı Bir Deney Dosyasından, Deney Bilgilerini Alabilme

Özellikle aynı yapıya ait deneylerin yapılmasında proje bilgileri değişmeyeceği için, daha önce yapılmış deneylerden, bu bilgilerin alınması kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Mevcut herhangi bir deney dosyası seçilerek bilgileri yeni deney dosyasına kolayca aktarılabilir.

Yazılım Kullanarak, Deney Cihazı Parametrelerini Değiştirebilme Olanağı

Deney cihazının desteklediği tüm deney parametreleri yazılım üzerinden değiştirilebilir. Her deney başlangıcından önce bu değerler cihaza aktarılarak, cihazın programlanan şartlarda çalışması sağlanır. Bu sayede, cihaz üzerinde yapılan değişikliklerin, deney sonuçlarında hataya neden olması ihtimalide ortadan kaldırılmış olur.

Rapor ve Grafik Çıktılarını MS Excel Çalışma Sayfası Olarak Oluşturma

Deney sonuçları MS Excel çalışma sayfası biçiminde rapor ve grafik çıktılarını aktarılır. Çıktılar istenen şekilde düzenlenebilir.

Rapor ve Grafik Taslaklarını Değiştirmede Sınırsız Esneklik

Rapor ve grafik şablonları MS Excel ile tasarlanabilir. Hazırlanan Excel sayfaları seçilip, hangi hücrelere hangi bilgilerin geleceği yazılım üzerinden seçilerek, rapor ve grafik çıktılarının görünümleri belirlenebilir. Çıktıların içeriği ve ne şekilde görüneceği tamamen kullanıcının tercihine bağlıdır.