İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

Gelişmiş Servo Kontrollü, Servo Valfli Otomatik Güç Üniteleri

Ürün Kodu

UTC-4870

Gelişmiş Servo Kontrollu,

Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi,

2 Gövde için, 220-240 V 50-60 Hz

UTC-4880

Gelişmiş Servo Kontrollu,

Servo Valfli Otomatik Güç Ünitesi,

4 Gövde için, 220-240 V 50-60 Hz

UTC-4870 ve UTC-4880 Servo Valfli Otomatik Güç Üniteleri,  gelişmiş deney uygulamalar için gerekli olan güç üniteleri ihtiyacının karşılanması amacı ile geliştirilmiştir. AR-GE, üniversite laboratuvarlarında, P.I.D. kapalı devre geri bildirimli denetim (closed loop control) gerektiren ileri düzey deney uygulamaları için kullanılabilecek ideal bir üründür. Ünite ile yük, deplasman ve gerinim/strain kontrollü deneyler gerçekleştirilebilir. P.I.D kontrol ve veri toplama frekansı 1000Hz dir. UTC 4870 ve 4880 Otomatik Güç Üniteleri,  yük gövdelerinde kontrollü yükleme ve kontrollü yük boşaltma gerektiren veya düşük salınımlı tekrarlı dinamik deneylerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yağın sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Veri toplama ve kontrol sistemine ilişkin tüm işlemler, 240x320 LCD dokunmatik ekranlı, ön panelden veya bilgisayar ile kontrol edilebilir

UTC-4870 ünitesi ile iki farklı gövde,  UTC-4880 ünitesi ile dört farklı gövde kontrol edebilir. Otomatik kontrola  yönelik olarak, her bir gövdeye ait bir yük hücresi (veya basınç transdüseri) veya bir deplasman sensörü giriş kanalı bulunmaktadır. Ayrıca, deplasman sensörleri, gerinim sensörleri/strain gages,  v.b.  diğer sensörler için, ekstra 3 analog kanal daha bulunmaktadır.

UTEST İleri Teknoloji Deney Sistemine bağlı gövdelerin kontrolü ve kullanıcı tarafından seçilen gövdeye gidecek yağ Otomatik Güç Ünitesi tarafından sağlanır. Kullanılacak gövde, dokunmatik ekranlı LCD dijital kontrol ünitesinden veya bilgisayar yazılımından, seçilmek sureti ile kullanıcı tarafından belirlenir.

Deplasman sensörü, TTL veya analog olabilir (her bir gövde için de aynı tipte olmalıdır).

UTC-4870 ve UTC-4880 güç ünitelerinin sahip olduğu temel özellikler aşağıdadır.

 • Pompa debisi 5 lt/dk (en fazla),  en büyük çalışma basıncı 280 bar, motor gücü 3 kW.
 • Yükleme ve boşaltmada set edilen değerin, +/-  %0,5'i doğrulukta.
 • Sabit yükte bekleme, sisteme bağlı yük hücresi kapasitesinin,  %0.005 'i doğrulukta.
 • Yük kontrolü, sistem yük kapasitesinin % 1’inden başlar.

İleri düzeyde gelişmiş donanım gerektiren deney uygulamalarında veri toplama ve raporlama amacı ile, her iki  güç ünitesi de ethernet portu aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir. Numuneye gerinim sensörü/strain gauge) veya kompressometre/ekstansometre bağlanarak, elastisite modülü, poisson oranı ve sıkıştırabilirlik parametrelerinin belirlenmesine yönelik deneyler kolayca gerçekleştirilebilir. Ölçüm sensörleri ve yük hücrelerine ait tüm kalibrasyon verileri ve ayrıca en son deneye ait tüm deney parametreleri, kontrol ünitesine otomatik olarak kaydedilir.

Tüm güç üniteleri,  soğutma üniteli ve her bir gövde için ayrı basınç emniyet vallfidir.

Boyutlar  

1100x700x1030 mm

Ağırlık  (yaklaşık)    

210 kg

Güç 

1500 W

Ana Özellikler
 • Yükleme hızı kontrolü, 0,01 kN/s ile 1000 kN/s arası
  ( Numune rijitliğine bağlı)
 • 3 analog kanal; deplasman veya gerinim sensörleri veya ekstansometreden gelen veriler için
  (Sisteme bağlanan gövde üzerindeki yük hücresi , basınç veya deplasman sensörüne ilaveten) 
 • Sensör uyarma ve yükseltme için enstrümantasyon amplifikatörleri
 • 1/65.000 çözünürlük ve 1.000 Hz kontrol , her kanal için bağımsız
 • Ethernet bağlantı noktası, bilgisayar bağlantısı için
 • 240x320 pixel LCD ekran
 • Dokunmatik kontrol paneli
 • 2 gövde (UTC-4870) veya 4 gövde (UTC-4880) kontrol edebilir 
 • Yük, deplasman veya gerinme/strain kontrollü deneyler yapabilir
  Post peak uygulamaları için UTC-4870 seçilmelidir.
 • Ücretsiz bilgisayar yazılımı, deney kontrolü ve geliştirilmiş rapor çıktısı için
 • Çoklu dil desteği
 • Gerçek zamanlı Tarih/saat
Veri Toplama & Otomatik Kontrol için PC Yazılımı

Gelişmiş güç ünitesi, UTEST tarafından ücretsiz olarak verilen yazılım kullanılarak, bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Yazılım; basınç, eğilme, yarmada çekme, çekme,  v.b. deney uygulamalarında, deney başlangıcından sonuna kadar,  UTC-4870 ve UTC-4880 güç üniteleri için veri toplanmasını ve belirlenen deney parametrelerine uygun olarak deneyin yapılmasını sağlar.

Yazılım, cihazın, yük, deplasman veya gerinme/strain kontrollü olarak çalışmasını sağlayacak niteliktedir.

Deney hızı ve deney kontrol tipi ( yük, deplasman veya gerinim/strain kontrol) anlık olarak değiştirilebilir.

Kullanıcı tarafından hedef yük veya deplasman değerleri ve yükleme hızı veya deplasman hızı seçildiğinde,  makine seçilen hedef yük veya deplasman değerlerine kadar çalışır ve bir sonraki komuta kadar bekler.

Elastikiyet modülü, poisson oranı ve enerjiye ait mühendislik fonksiyonları otomatik olarak hesaplanır. Yazılım; grafik eksenlerini ayarlar, farklı tipte grafikleri destekler ve lineer, tanjant ve sekant modülleri olarak da adlandırılan 3 farklı elastikiyet modülünü hesaplar. Ayrıca Poisson oranını da hesaplar. Yük hücresi veya basınç ölçüm sensörü kalibrasyonu için, geri beslemeli denetim (closed loop control) kazanç/gain değerleri ayarlayabilir. Kolay bir şekilde kalibrasyon kontrolü için, kapasitesinin  %2, %5 ve % 10 na karşı gelen yük değerlerinde,  makine sabit yükte tutulabilir.

Yükleme veya deplasman hızı, ekran üzerindeki butonlar kullanılarak da değiştirilebilir. Kullanılan ölçüm sensörüne bağlı olarak, deney sürecinde farklı tip grafikler monitörden izlenebilir.

Veri tabanı yönetiminin gelişmiş fonksiyonları, tüm kaydedilmiş verilere kolayca ulaşılmasını sağlar. Deney sonuç raporları, tüm tanımlayıcı bilgileri içerir. Numuneye, uygulanan deneye, müşteriye, deney yapana, onaylayana, v.b. bilgiler kaydedilebilir ve bu yolla bu deneyde elde edilen sonuçlara ait grafiklerin deney raporunda yer alması sağlanabilir. Deney parametreleri, müşteri bilgileri, deney ve numune tipi, deney yapan, onaylayan, deney sonuçları v.b. ihtiyaç duyulan tüm bilgiler kaydedilebilir ve bu bilgilerin ve deneyde elde edilen sonuçlara ait grafiklerin raporda yer alması ve rapor çıktısı alınması sağlanabilir. Verilerin ileri düzeyde işlenebilmesi için, tüm sonuçlar Microsoft Excel formatına aktarılabilir. Özet rapor yazılım tarafından hazırlanır.

Software

Utest yazılım ile gerçekleştirilebilecek deneylerden bazıları aşağıdadır.

Standard No.

Deney Adı

TS EN 14651

Metal lifli beton - Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini (Orantı Sınırı - Loc, Artık)

TS EN 14488-3

Püskürtme Beton - Bölüm 3: Lif Takviyeli Kiriş Numunelerde Eğilme Dayanımları (ilk çatlak, nihai ve artık eğilme dayanımları)

BS 1881:121

Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü Tayini

ASTM C469

Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü and Poisson Oranı Tayini

ASTM C1609

Lif Takviyeli Beton -  Eğilme Performansı (Kiriş numunesi üzerinde 2 nokta - ASTM third point-  yükleme ile

ISO 1920-9        

 

Beton Deneyleri – Bölüm 9: Basınç Altında Beton Silindirlerde Sünme-Creep  Tayini

ISO 1920-10        

 

Beton Deneyleri – Bölüm 10: Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü Tayini

TS EN 12390-13

 Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 13:  Basınç Altında Sekant  Elastisite Modülünün Tayini

 • Yabancı dil desteği ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü
 • Farklı numunelere ait 24 deney sonucunu,  bir deney dosyasında saklayabilme
 • Deney grafik görüntülerinin, gerçek zamanlı olarak ekranda yenilenmesi
 • Sık kullanılan metinleri hafızada saklama, geri çağırma
 • Farklı Bir Deney Dosyasından, Deney Bilgilerini Alabilme
 • Yazılım kullanılarak, deney cihazı parametrelerini değiştirebilme olanağı
 • Rapor ve grafik çıktılarını MS Excel çalışma sayfası olarak kaydetme
 • Rapor ve grafik taslakları hazırlanmasında sınırsız esneklik