İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

ASFALT

ASFALT TEST CİHAZLARI

Bitümlü karışımların ana kullanım alanı yol inşaatlarıdır. ABD'de bitümlü karışımlar asfalt olarak adlandırılmakta ve esas olarak agrega ve bağlayıcı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Asfalt ve beton arasındaki en temel fark, bitüm ve bitümlü maddelerin asfaltta bağlayıcı olarak kullanılmasıdır.

Güvenli uygulama ve kullanım için mühendislik ve inşaat şirketlerine, kaplama malzemelerinin üretiminde, inceleme ve değerlendirilmesinde, mukavemet, fiziksel, mekanik performans ve dayanıklılıklarından emin olmak adına, bitümlü karışımların tasarım ve analiz testleri, bitümler ve bitümlü bağlayıcı testleri, asfalt ve yol kalite testleri sağlanmaktadır.

Asfalt bölümünde, UTEST Test Cihazları dört ana başlık altında gruplanmıştır.

  • Bitümlü Karışımların Analizi
  • Bitümlü Karışımların Tasarımı ve Testi
  • Asfalt ve Yol Kalite Testi
  • Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar