İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Utest Malzeme Test Cihazları

Üç Eksenli CU CD Deneyleri

Ürün Kodu

Üç Eksenli Deney Sistemleri, 220-240 V 50-60 Hz

Standartlar

ASTM D2850, D4767, D7181; AASHTO T-297; BS 1377-7, BS 1377-8

Zeminlerin mekanik özelliklerini belirlemek, yapı temelleri, bentler ve diğer zemin yapılarının tasarlanmasında çok önemli bir yer tutar.

Bina yapımı, dolgu ve kazı, tünel açma ve benzer uygulamalar zemin yapısına çeşitli etkiler uygular. Bu etkilerin başarılı bir şekilde simüle edilmesi için örselenmemiş numunelerdeki stres-gerinim ilişkisinin farklı stres seviyeleri ve drenaj şartları altında belirlenmesini sağlayan üç eksenli deneyler kullanılır.

UTEST Üç Eksenli Deney Sistemi örselenmemiş veya kalıpla oluşturulmuş zemin numuneleri üzerinde otomatik üç eksenli kesme deneylerinin yapılmasına olanak sağlar. Konsolide Edilmemiş Drenajsız (UU), Konsolide Drenajlı (CD) ve Konsolide Drenajız (CU) kesme deneyleri otomatikman yürütülür, kontrol edilir. ve raporları alınabilir.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU) ve Konsolidasyonlu Drenajlı (CD) Deneyleri

Pik efektif stres parametreleri;  (c’ ve φ’) boşluk suyu basıncı ölçümlü, konsolidasyonlu drenajsız (CU)  veya konsolidasyonlu drenajlı (CD) üç eksenli deney sonuçlarından elde edilmektedir. Konsolidasyonlu drenajsız/drenajlı üç eksenli deneyler genelde üç eşdeğer numune üzerinde doyurma, konsolidasyon ve kesme gibi birkaç aşamanın uygulamasıyla yapılır.

Numune gözeneklerinde yer alan akışkanda hava bulunmasını engellenmesi için doyurma işlemi yapılır. Doyurma işlemi, normal olarak, numune yüksek bir ters basınçta şişmeye bırakılarak yapılır. Ters basınç (aslında haricen uygulanan boşluk suyu basıncıdır), hacim değişim ünitesi üzerinden numunenin tepesinden uygulanırken, aynı zamanda biraz daha yüksek bir çevre basıncı uygulanır. Çevre basıncı ve ters basınç belirli adımlarla arttırılırken, her adımda numunenin dengeye ulaşması için beklenir. Doyurma oranı Skempton’un boşluk suyu basıncı parametresiyle ifade edilir. (Skempton, 1954.)

B=Δu/Δσ3

Burada uygulanan Δσ3 çevre basıncı adımının neden olduğu boşluk suyu basıncı değişimi Δu olarak alınır. İdeal bir doymuş zeminde B değeri 1’e eşit olur. Çeşitli standard deney metotlarında, numunenin doymuş sayılması ve konsolidasyon aşamasına geçilmesi için B değerinin 0.95’e eşit veya daha yüksek olması tavsiye edilir. 

Üç eksenli deneyinde, efektif stresin konsolidasyon aşaması, iki nedenle önemlidir. İlki, numunelerin farklı dayanımlara sahip olmasına ve bu yolla Mohr daireleri efektif stresleri arasında mesafe oluşmasına yönelik olarak, 3 farklı efektif basınç altında, 3 numune konsolide edilerek deney uygulanır. İkinci olarak, kesme aşamasındaki en az süresinin belirlenmesi için konsolidasyon sonuçları kullanılır.

Efektif konsolidasyon basınçları (çevre basıncı-ters basınç) her bir numunede genelde iki ile çarpılır. Ortadaki numuneye uygulanacak basıncın, zemindeki düşey efektif strese yakın bir değer olması arzu edilir. Konsolidasyon sırasında numuneye çevre basıncı ve ters basınç uygulanır, hacim değişimi okumaları ise ters basınç hattındaki hacim değişimi ünitesi ile yapılır. Boşluk suyu basıncı numunenin tabanından okunur, ters basınç hattı drenajı, numune başlığındaki poroz taş tarafından sağlanır. Killi numunelerin konsolidasyon katsayısı, numune hacim değişimiyle zaman karekökü grafiğinden elde edilir. Teorik uyarlamalara göre konsolidasyon sürecindeki hacim kaybının ilk %50’si bu grafikte düz bir çizgi olarak görülmelidir. Bu düz çizginin %100 konsolidasyonu simgeleyen yatay çizgiyi kestiği noktaya ait zaman değeri (Bishop ve Henkel tarafından T100 olarak adlandırılmıştır) kullanılarak konsolidasyon katsayısı elde edilebilir.

UU-CU-CD Deneyleri için Tipik Sistem Konfigürasyonları

 

Açıklama

UU

UU-CU-CD

UTM-0108

Multiplex Universal Elektromekanik Deney Cihazı (*)

1

1

UTGM-0010

Yük Hücresi, 5 kN

1

1

UTS-0400, UTS-0401

Üç Eksenli Deney Hücresi (**)

1

1

UTS-0405

Tek Bağlantı Hatlı Blok,3 Eksenli Deney Hücreleri için

1

-

UTS-0406

Üç Bağlantı Hatlı Blok, 3 Eksenli Deney Hücreleri için

-

1

UTGM-0110

Basınç Ölçüm Sensörü

1

3

UTS-0408

Yağ/Su Sabit Basınç Ünitesi,1700 kPa

1

2

UTS-0415

Otomatik Hacim Değişim Ünitesi

-

1

UTG-0320

Statik Unilogger, 4 kanal

-

1

UTS-0416

Yazılım, Üç Eksenli UU Deneyleri için

1

1

UTS-0417

Yazılım, Üç Eksenli CU-CD Deneyleri için

-

1

UTS-1330 ve

UTGP-1140  

Hava Alma Tankı, 7 L ve Hortum

1

1

* UTM-0108, UTGM-0025 50 kN Yük Hücresi, UTGM-0062 25 mm Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü ve UTC-4930 BC 100 TFT Veri Toplama ve Kontrol Ünitesi ile birlikte verilir.

** 38-50 mm çaplı numuneler için, UTS-0400 Üç eksenli deney hücresi,70-100 mm çaplı numuneler için, UTS-0401 Üç eksenli deney hücresi uygundur.