Skip to content Skip to navigation
logo
Utest Material Testing Equipment

Bulgaristan Nükleer Enerji Santrali’nin Tercihi UTEST (en) 09 November 2015

Bulgaristan Kozloduy Nükleer Santrali’nin inşa edilmekte olan yeni reaktör nükleer atıklarının depolanması için kullanılacak zemin materyallerinin uygunluğunun testinde kullanılacak cihazlarda tercih edilen marka UTEST oldu. Bulgaristan’da üretilen enerjinin % 35’ini sağlayan santral, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Nükleer İşletme Kurumu (WANO) gibi kuruluşlarca düzenli olarak denetlenmekte. Kozluduy Santrali’nin yanı sıra, Sofya Maden ve Jeoloji Üniversitesi, Bulgaristan Bilim Akademisi’nin de seçimi olan Utest Test Cihazları; CBR tayini için plaka yükleme, çok amaçlı modifiye multiplex, laboratuvar mikseri gibi farklı amaçlı testlerin yapılmasına imkan sağlıyor. Zemin numunelerinin ve zeminin izolasyonunda kullanılacak materyalin üç eksenli dayanımlarını ölçebilen testlerin yanı sıra detaylı ve istisnai bir test olan üç eksenli hücre içinde yüksek basınçlar altında numunenin geçirgenliğinin ölçüldüğü test sistemleri de yine Utest tarafından başarıyla kuruldu.